Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás főzési alapanygokhoz

Főzési alapanyagok beszerzése 4 "rész"-ben, gyermekélelmezés, egészségügyi és szociális
intézményi élelmezés céljából

Közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés(pdf)
Kiegészítő tájékoztatás 1 (pdf)
Ajánlati dokumentáció (pdf)
Átvételi elismervény (doc)
Iratminták (zip)
Válasz vitarendezési kérelemre (pdf)
Vitarendezési kérelem (kérelmező adatai nélkül) (pdf)
Módosított közbeszerzési dokumentumok (zip)